24/05/2017

Cập nhật gần nhất10:39:20 PM GMT

Giới thiệu | Tin tức | Liên hệ

Tài chính Quyết định số 171/QĐ-TLĐ ngày 09 tháng 01 năm 2013. Quyết định về việc ban hành quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Quyết định số 171/QĐ-TLĐ ngày 09 tháng 01 năm 2013. Quyết định về việc ban hành quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Email In PDF.
Tải văn bản tại đây.
Bình luận (0)Add Comment

Thêm mới bình luận
Thu hẹp | Mở rộng

busy